Fortrydelsesvejledning

Fortrydelsesret

Du har ret til indenfor 30 dage uden begrundelse at tilbagekalde denne kontrakt. Fortrydelsesretten udgør 30 dage fra den dag kontrakten bliver indgået. For at gøre brug af fortrydelsesretten bedes du sende følgende til:

subtel GmbH
Plauener Str. 163-165
Haus E
13053 Berlin
Tyskland

En entydig erklæring (fx. et brev sendt per post eller e-mail) om din beslutning om, at tilbagekalde kontrakten. Hertil kan du gøre brug af den vedhæftede standard fortrydelsesblanket. Brugen af blanketten er dog ikke obligatorisk.

Hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten er det nok at give os besked om, at du gør brug af den inden fristen for fortrydelse udløber.

Konsekvenser i tilfælde af tilbagekaldelse af kontrakten

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten i forbindelse med denne kontrakt er vi forpligtet til at tilbagebetale alle betalte beløb vi har modtaget fra dig med det samme og senest 30 dage efter den dag, hvor vi har modtaget skrivelse om, at du gør brug af fortrydelsesretten. Det tilbagebetalte beløb er inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstraudgifter opstået på baggrund af valg af en anden leveringsform end den prisbillige standardlevering vi tilbyder). Vi gør brug af samme form for transaktion, som den du oprindeligt gjorde brug af da pengene blev overført til os, med mindre noget andet udtrykkeligt er aftalt. Der vil under ingen omstændigheder blive beregnet et gebyr i forbindelse med tilbagebetalingerne. Vi kan tilbageholde overførslen af beløbet indtil vi har modtaget varen retur eller indtil du har sendt os dokumentation for, at varen er afsendt og på vej retur til os, alt efter hvilket tidspunkt der indtræder først.

Du forpligter dig til at sende varen retur med det samme eller senest efter 30 dage fra den dag, hvor du har informeret os om, at du ønsker at tilbagekalde kontrakten. Fristen betragtes som overholdt, hvis varen sendes retur inden fristen udløber. Du forpligter dig til at dække alle udgifter i forbindelse med returforsendelsen af varen.

Du forpligter dig kun til at dække eventuelle tab af varens værdi, hvis værdiforringelsen skyldes afprøvninger af varens egenskaber og funktion, der går ud over varens faktiske tiltænkte funktion.
Dersom du har bedt om at påbegynde brugen af ydelserne indenfor fortrydelsesperioden er du forpligtet til at betale os et rimeligt beløb herfor, som er i overensstemmelse med den andel af ydelser du har gjort brug af, beregnet ud fra de samlede ydelser som de angives i kontrakten.

Standard fortrydelsesblanket

(Hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten bedes du udfylde nedenstående blanket og sende den retur til os til:

subtel GmbH
Plauener Str. 163-165, Haus E,
13053 Berlin
Tyskland
e-mail: info@subtel.dk

Fortrydelsesblanket:
- Hermed tilbagekalder jeg/vi (*) den af os (*) indgåede kontrakt om køb af følgende varer / udførelse af følgende tjenesteydelser (*)/
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn
- Forbrugerens/forbrugernes adresse
- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis blanketten sendes i brevform)
- Dato

(*) Alle irrelevante punkter streges over/udfyldes ikke