.dk

subtel.dk tilbyder dig 3 års garanti på alle produkter, baseret på følgende vilkår og betingelser. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger, og vilkårene gælder i overensstemmelse med de lovbestemte rettigheder vedrørende forbrugerbeskyttelse og garantilovgivning. Dette betyder, at du i stedet for at udøve dine juridiske rettigheder, kan gøre brug af rettighederne fra denne garanti. Alternativt kan du udøve dine lovbestemte rettigheder.

Garantiperioden er gældende i 3 år fra den dato hvor varen modtages.

Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, skal den pågældende vare returneres til os. Det er dit ansvar at afsende og betale for fragten af varen. Hvis varen vurderes til at opfylde kravene for garantien og disse vilkår og betingelser, vil du som en del af vores garantiordning modtage et nyt produkt. Vi tilbagebetaler også et afsendelsesbeløb, der svarer til den billigste fragtmetode.


Varen(e) bedes afsendes med et referencenummer på garantien til:

subtel GmbH
Plauener Str. 163-165
House E
13053 Berlin
Tyskland

Vedlæg venligst en fotokopi af den originale faktura sammen med din vare. Vi kan ikke behandle din returnering uden en kopi af den oprindelige faktura, da denne bruges til at beregne garantiperioden.

Garantien dækker over bestemte områder i forhold til vores produkter, som er angivet i den enkelte produktbeskrivelse. Garantien dækker dog ikke slitage, brugsspor eller defekte dele, som resultat af uagtsom eller uhensigtsmæssig brug, som vi ikke er ansvarlige for. Derfor dækker vores 3 års garanti heller ikke varer som er skadede eller ødelagte, som følge af forkert håndtering og/eller brug af produktet i henhold til vores betingelser, og hvor den korrekte installationsproces ikke er fulgt. Hvis fejl og/eller mangler skyldes manglende overholdelse af de inkluderede brugsanvisninger, er dette også udelukket fra vores garanti.

Hvis det returnerede produkt ikke længere findes i vores sortiment, har vi ret til at sende dig et lignende produkt i stedet.

Vær opmærksom på at returnering og ombytning ikke nulstiller garantien. Den originale garantiperiode er den samme for det ombyttede produkt. Dette har dog ingen effekt på dine lovbestemte rettigheder til at kræve en ny erstatning, hvis det ombyttede produkt skulle have defekter og/eller mangler, i henhold til garantien.

Ethvert ansvar i henhold til lov om produktansvar forbliver upåvirket.